Estudi previ sense cap cost ni compromís

L'estudi  previ  li   permetrà  fer-se   una  idea  de diferents solucions per la reforma de la seva vivenda, negoci, oficina o qulasevol altre espai prefessional.

Inclou una visita de contacte per conèixer l'espai i les seves necessitats d'ús i de les persones que l'ocupen. Posteriorment es fà l'entrega d'una primera proposta de distribució i/o un alçat o perspectiva bàsica, així com una valoració molt aproximada del seu cost amb qualitats mitjanes.

L'avantprojecte no constitueix cap compromís per a contractar el projecte definitiu ni les obres.

 
Estudi previ sense cap cost ni compromís

Projecte bàsic + Pressupost per 5 €/m2

El   projecte  bàsic    inclou   una  visita   de  contacte  i  dos reunions per a la presentació de propostes i el lliurament d'un dossier que consta de:

1. Joc de plànols a  escala  de  planta,  alçats  i/o vistes  en perspectiva  3D a  on  queden  reflectits la  distribució  i  els elements a incorporar.
2. La memòria de materials i instal.lacions a  executar  així com la definició del mobiliari i dels acabats.
3. Pressupost tancat en import i temps.

Preus  estipulats  per a espais des-de  80m2, 18%  d'IVA  i despeses de desplaçament fora de Barcelona no inclosos

 
Projecte bàsic + Pressupost per 5 €/m2

Contractant les obres el projecte es gratuït

El projecte executiu és gratuït  contractant  els  treballs  a realitzar i inclou tot el necessari per a la realització de l'obra: plànols tècnics, memòria de qualitats i acabats, pressupost tancat així com la coordinació i direcció dels treballs. 12% Preu estipulat per a pressupostos d'obra superiors a 90.000 € (sol.licitud de permisos inc.) 13% per a pressupostos entre 60.000 i 90.000 € (sol.licitud de permisos inc.) 14% per a pressupostos entre 30.000 i 60.000 €  Preu fix  4.200 €   per  a  pressupostos  inferiors a  30.000 €.
Preus estipulats per a espais des-de 80m2, 18% d'IVA i despeses de desplaçament fora de Barcelona no inclosos

 

Contractant les obres el projecte es gratuït